ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
23 เม.ย. 2564
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
22 ก.พ. 2564
3 จดหมายข่าว 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
05 ก.พ. 2564
4 แผนที่ท่องเที่ยวตำบลตะกุกใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
09 ม.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
08 ม.ค. 2564
6 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
09 ธ.ค. 2563
7 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
30 พ.ย. 2563
8 สรุป ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
25 พ.ย. 2563
9 หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจาปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
07 ต.ค. 2563
10 หลักเกณฑ์การประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจาปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
07 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13