ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพิเศษ หมู่ที่ 12 บ้านเกาะใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 มิ.ย. 2565
2 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 มิ.ย. 2565
3 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 2 บ้านเชี่ยวมะปราง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 ก.พ. 2565
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
311
08 ก.ค. 2564
5 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
08 ก.ค. 2564
6 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
31 พ.ค. 2564
7 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์พนา ดาวน์โหลดเอกสาร
299
13 พ.ค. 2564
8 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
03 พ.ค. 2564
9 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
02 เม.ย. 2564
10 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
01 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23