ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน