กิจกรรม : ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564


ผู้แทนประชาคมร่วมเสนอชื่อตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ

ผลการคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นร่วมเป็นคณะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการคัดเลือกผู้แทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลตะกุกใต้
รายละเอียด :
    

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคม

ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564    อ่าน 184 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**